Username:

Password:

Forgot Password? / Help

Sistem Korisničke Podrške

Naš sistem tehničke pordrške Vama, našim korisnicima omogućen je putem: ZAHTEVA ZA SERVISNOM PODRŠKOM (SUPPORT TICKET SYSTEM) na web adresi: DALJINSKOG PRISTUPA (REMOTE ASSISTANCE) na otklonu nastalih problema na Vašem računaru ili programskim aplikacijama. Uputstvo za upotrebu ovog aplikativnog rešenje možete preuzeti u pdf formatu iz sekcije: Neophodnu modul za ostvarenje ovog tipa podrške možete preuzeti sa web adrese: